sgi

studio grafičkih ideja

d.o.o. / špansko 62 / hr-10000 zagreb
t +385 (0)1 3878 050 / f 3878 052
m +385 (0)91 3878 050
www.sgi.hr / sgi@sgi.hr

 

 

studio grafičkih ideja d.o.o. / špansko 62 / mb 03961354 / mbs 080157127 / temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti / žiro račun: zaba 2360000-1101396137 /
član uprave: dubravko crnković /studio posluje od 1990. godine